Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που υλοποιεί το Ι.Γ.Μ.Ε., η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ναυπακτίας στην Τ.Κ. Κλεπάς, διαπιστώθηκε ότι μετά από τις τελευταίες μετρήσεις (Δεκέμβριος 2015) και μέχρι σήμερα, έχουν συμβεί μικρές μετακινήσεις στο υπέδαφος της περιοχής.
Κατόπιν αυτού και μετά από εισήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε, η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διέκοψε την κίνηση στην Επαρχιακή οδό που διέρχεται την Κλεπά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την εκκένωση ενός…