Ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα κατορθώσει να συσπειρώσει το Δήμο Αγρινίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς και κυρίως την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της περιοχής, αποτελεί η εφαρμογή της ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) στο Αγρίνιο, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
Η παρουσίαση έγινε την Τρίτη, από την Περιφέρεια…