Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί κοινή εκδήλωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «HIV/AIDS: η εξέλιξη μιας επιδημίας» στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτήριο Α΄ – 1ος όροφος).