Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος η χρηματοδότηση του έργου της Ανάπλασης και Αξιοποίησης Περιοχής του camping και του Έλους Aγυιάς.