Γίνεται 54 ετών και χωρίς την παρουσία και τη λειτουργία του η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή θα ήταν πιο φτωχή… Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Από την εποχή των πρώτων αποφοίτων «κύλησε» πολύ νερό στ΄αυλάκι και σήμερα το Πανεπιστήμιο Πατρών κατέχει, παρά τα όποια προβλήματα και ελλείψεις του, μια πολύ υψηλή θέση στον…