Για να έχεις εικόνα για τις τάσεις της εβδομάδας 29/12-4/1 από τα ερωτικά, τα οι…