Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποφάσισε στη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 2016 τη διακοπή της συνεργασίας του Ιδρύματος με  τον κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Γραμματέα του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα.
Ο κ. Χ. Ροδόπουλος υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του Πανεπιστημίου, αφού συνέβαλε με τη γνώση και την εμπειρία του στην οργάνωση του Ιδρύματος.
Λόγοι που σχετίζονται με τον μελλοντικό σχεδιασμό των διοικητικών υπηρεσιών και την ακαδημαϊκή στρατηγική του…