Ο μαθητής εκδήλωσε αλλεργία εξαιτίας των ζωυφίων που επανεμφανίστηκαν στο σχολείο. Ο δήμος είχε κληθεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα και προ μηνών.