Με 147 «ναι» και 100 «όχι» ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας »Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και τη δημιουργία νομικής σχολής στην Πάτρα.