Ένα σύστημα που κοστίζει λίγο αλλά δίνει τη δυνατότητα σε έναν καλλιεργητή να ξέρει τι πρέπει να καλλιεργήσει σε ένα αγροτεμάχιο γνωρίσαμε στο Patras IQ. Το σύστημα αποτελείται από δύο κόμβους. Συλλέγει θερμοκρασία, υγρασία και βαρομετρική πίεση Ο ένας είναι ο κόμβος αέρα ο οποίος συλλέγει δεδομένα σχετικά με το …