Δεν έχει σταματήσει να χτυπάει το τηλέφωνο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τις δύο πρώτες ημέρες από την έναρξη υποβολής προτάσεων, για τη δράση που αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Αν και το υλικό που συνοδεύει την αναγγελία της δράσης είναι αναλυτικό και κατατοπιστικό, μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων επικοινωνεί τηλεφωνικά με τα στελέχη του φορέα για ερωτήσεις. Γεγονός που αποδίδεται στη…