Δύσκολα ελεγχόμενη η κατάσταση στα club και της Πάτρας τις νυχτερινές ώρες. Μέχρι κάποια ώρα ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στον αριθμό των ατόμων δεδομένων των τετραγωνικών κάθε χώρου.