Τρεις μεγάλες επενδύσεις εγκρίθηκαν και βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, στο πλαίσιο των 14 στρατηγικών επενδύσεων της χώρας. Πρόκειται για δύο Μαρίνες σε Κυλλήνη Ηλείας και Λευκάδα, αλλά και ένα υπεροπολυτελές ξενοδοχείο στο Άκτιο.
Συνολικά 14 στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ έχουν εγκριθεί, από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, από την αρμόδια διϋπουργική επιτροπή, ενώ έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και…