ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ(ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ–ΑΝΕΜΩΝ)ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ.