Στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούντα, παλιοί καταυλισμοί σεισμοπαθών, παλιές αποθήκες του ΑΣΟ, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις που ανήκουν σε Δημόσιους φορείς ή στην Εκκλησία, παλαιοί βιομηχανικοί χώροι , αθλητικές εγκαταστάσεις, εκθεσιακά κέντρα είναι εγκαταστάσεις υποψήφιες να μεταβληθούν σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων ανοικτού Τύπου.
Οι πιθανοί χώροι θα τεθούν επί τάπητος στη σύσκεψη που συγκαλεί τη Δευτέρα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μετά το έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών που ζητά να υποδειχθούν…