«Μέσα σε εννέα μήνες πετύχαμε, πιστεύουμε, αρκετά. Τα καλύτερα, αλλά και τα πιο δύσκολα ακολουθούν… Μόνο με κοινή δράση, σύμπνοια, ξεκάθαρο και όχι καιροσκοπικό λόγο, θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο στην τρέχουσα συμβατική περίοδο. Είναι μια μάχη που μας χρειάζεται όλους!».
Με τα λόγια αυτά ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, κάλεσε σε συστράτευση για την έλευση του Φυσικού Αερίου στη Δυτική Ελλάδα, κατά την εισήγησή του σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στη συνεδρίαση του…