Το 2018 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το φράγμα των 33 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων (εξαγωγές αγαθών ως % ΑΕΠ) από 16% το 2017, σε 17,9% το 2018.
Σύμφωνα με τη μελέτη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα», που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, για το διάστημα 2014-2018, οι ελληνικές εξαγωγές…