Τα νέα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για το 2020 που αφορούν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, πιθανούς σεισμούς και τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν από χιονοπτώσεις ή παγετό εγκρίθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Στην εισήγηση που έκανε ο Ν. Φαρμάκης επεσήμανε ότι «οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τα σχέδια πολιτικής προστασίας ως απόλυτη προτεραιότητα και όχι μόνο ως «εργαλεία» διαχείρισης μίας κρίσης που μπορεί να ανακύψει από φυσική…