Με μοναδικό στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτελεί αναμφίβολα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας και της ανάπτυξης της περιοχής, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά με σχέδιο για την ανάδειξη και προβολή της μοναδικής τουριστικής ταυτότητάς της, προκειμένου να ενισχυθεί τόσο η ανταγωνιστικότητά της όσο και η προβολή της σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, με επίκεντρο πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όπως αναφέρεται σε σχετική…