Η ρευστότητα είναι αναμφίβολα το κύριο συστατικό, ώστε σε περιόδους κρίσης μία επιχείρηση να παραμείνει ζωντανή. Στο πλαίσιο αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να διανεμηθεί, πάνω από μισό δισ. ευρώ και συγκεκριμένα 519 εκατ. ευρώ, ως έκτακτη ενίσχυση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ ως άμεση…