Σκέψεις και προβληματισμούς για την λειτουργία και το ρόλο της γνωμοδοτικής επιτροπής για τις εκδηλώσεις του ’21 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μοιράστηκαν τα μέλη της, στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του άτυπου οργάνου. Δεκαήμερη παράταση (μέχρι 3 Μαρτίου) αποφασίστηκε στην κατάθεση προτάσεων, ώστε να ανταποκριθούν αυτοδιοικητικοί και άλλοι φορείς που δεν προλάβαιναν να τις καταθέσουν μέχρι χθες.
Η χθεσινή συνεδρίαση είχε τον χαρακτήρα γνωριμίας των μελών που προέρχονται και από τους τρεις…