Προχωράει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τις διαδικασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών, που έκρινε ότι βρίσκονται εντός αιγιαλού. Δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις αφορούν τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για το λιμανάκι Κρυονερίου της Ακράτας και για πελάδες στην παραλία Τουρλίδας του Μεσολογγίου. Αν δεν υπάρξουν μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο ή άλλες εξελίξεις, οι κατεδαφίσεις προγραμματίζεται να γίνουν το ερχόμενο καλοκαίρι.
Την προηγούμενη Πέμπτη υπογράφηκαν από την Αποκεντρωμένη…