Το ευρωπαϊκό έργο INCUBA και οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με στόχο να υποστηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στη Ναύπακτο (αίθουσα του Κέντρου Τουριστικής & Πολιτιστικής Πληροφόρησης στο Ενετικό Λιμάνι), την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.
Οι υπεύθυνοι του ευρωπαϊκού έργου: «Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές θερμοκοιτίδες)» που χρηματοδοτείται…