Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αναφέρει:

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας είναι οι έλλειψη κάδων περισυλλογής απορριμμάτων. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις παντού και το πρόβλημα γίνεται εντονότερο διότι μεγάλος αριθμός των υπαρχόντων κάδων παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, τρύπιοι, χωρίς ρόδες, καπάκια κλπ. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων ο Δήμος προγραμματίζει για εφέτος την προμήθεια 250…