Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το 2019 πυροδότησε νέα αντιπαράθεση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού μερίδα του Σώματος αντιτάχθηκε σε αυτήν, παρότι περιελάμβανε την οικονομική ενίσχυση για το έργο βελτίωσης του κτιρίου των Σαγεΐκων, στο οποίο δημιουργείται χώρος για πολιτιστικές δραστηριότητες.
Κατά τη δημοτική αρχή, εκεί «έπεσαν οι μάσκες των δήθεν ευαίσθητων του πολιτισμού», αφού ορισμένοι ψήφισαν «παρών» καθώς και άλλοι καταψήφισαν, ώστε να…