Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔ αναφέρει:
Η ΔΕΥΑΔ ενημερώνει ότι έχει προκύψει πρόβλημα με τη γεώτρηση που τροφοδοτεί νερό τους δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Σαγεΐκων και Καρεΐκων και για το λόγο αυτό η παροχή νερού είναι μειωμένη.
Οι δημότες των εν λόγω Κοινοτήτων παρακαλούνται για τη λελογισμένη και όσο το δυνατόν οικονομία στη χρήση νερού έως και τη Δευτέρα που πρόκειται να δοθεί λύση στο πρόβλημα.