Προσπάθεια να μαζέψει τις καταναλώσεις νερού, κόβοντας παράνομες παροχές ή κάποιες που έχουν δοθεί με «άλλους» τρόπους, σε χωράφια και αμφισβητείται η οικιακή τους χρήση, καταβάλλει η ΔΕΥΑΔ, με την απόλυτη στήριξη της δημοτικής αρχής, που συνεχίζει να δίνει βαρύτητα, στο να μην πηγαίνει το πόσιμο αγαθό σε πότισμα αμπελώνων και ελαιοστασίων και να γίνεται σωστή καταμέτρηση των ποσοτήτων.
ΠΟΛΛΕΣ
Με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για το τελευταίο και εκπαίδευση (αυτές τις μέρες) των υπαλλήλων της…