Μεγάλης σημασίας κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτυχε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να φέρει σε σταδιακή ισορροπία την ύδρευση στην περιοχή, που κάθε καλοκαίρι κυρίως, «στεγνώνει» και στερεί από κατοίκους και επισκέπτες το φυσικό αγαθό, όπως είναι το νερό.
Προβάλλοντας σοβαρό θέμα λειψυδρίας στον κάμπο, λόγω της έλλειψης βροχών, ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος δέχθηκε να επιχορηγήσει τον δήμο με κονδύλι 100.000 ευρώ, αφού η επιχειρηματολογία είχε βάση, ενώ πολιτικά την προώθησε…