Σε μία νέα εποχή ελέγχου της κατανάλωσης του νερού περνά η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Δυμαίων, θέλοντας να σταματήσει τη συνήθη πρακτική, πολλών ετών τώρα, με τον μη εντοπισμό ρολογιών και κατά συνέπεια τη μη καταμέτρηση ή τη λανθασμένη συλλογή στοχείων σε κάθε μία νόμιμη παροχή.
Η ΔΕΥΑΔ ανέθεσε ένα νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταμέτρησης για αλάνθαστη και αξιόπιστη καταμέτρηση των ποσοτήτων που καταλώνονται. Η προμήθεια θα γίνει άμεσα, με κόστος 8.000 ευρώ, θα ακολουθήσει η εγκατάσταση και η…