Αίσιο τέλος είχε η δικαστική περιπέτεια, στελέχους της δημοτικής αρχής, στο πρόσωπο του οποίου – ως κατηγορούμενου – καθρεπτιζόταν (ως κρινόμενο) το έργο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την καθαριότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα τελευταία χρόνια.

Η ΑΡΧΗ
Η ιστορία ξεκινά από τις 23 Οκτωβρίου του 2015, οπότε μετά από μία καταστροφική νεροποντή, τα στραγγίδια των στερεών αποβλήτων του ΧΥΤΑ Φλόκα άρχισαν να τρέχουν προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα…