Καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης της δημόσιας υγείας γίνονται τεράστιες προσπάθειες για συνέχιση της διαδικασίας της ανακύκλωσης, προκειμένου να μην δεχτεί ο πλανήτης επιπλέον επιβάρυνση. Υπάρχουν όμως ορισμένες οδηγίες τις οποίες οι δημότες πρέπει να εφαρμόζουν με απόλυτη ακρίβεια με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του Κορωνοϊού.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά καταλήγουν σε κέντρα διαλογής, στα οποία γίνεται χειροδιαλογή. Οι άνθρωποι που εργάζονται δηλαδή στα κέντρα αυτά έρχονται σε επαφή με τα…