Μεγάλη δραστηριότητα εμφανίζουν, σε διάφορους τομείς, σχολικές μονάδες της Αιγιάλειας, αναδεικνύοντας ένα «πρόσωπο» με ενδιαφέροντα, σχετικά με τον εθελοντισμό, την οικογένεια, το ασφαλές διαδίκτυο, το περιβάλλον και την αιμοδοσία.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου συμμετείχε στο πανελλήνιο πρόγραμμα Let’s do it Greec, με 47 ατόμων, ξεκινώντας από το χώρο του. Συμμετείχαν παιδιά από τα τμήματα Δ1-Ε1-Ε2-ΣΤ1 και ΣΤ2, γονείς, ο σύλλογός τους με την πρόεδρο Μαίρη Καρβέλα και οι…