Την Πέμπτη 10 και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στην πόλη Γιβάσκιλα της Φινλανδίας, η 3η συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents – Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας”, στο…