“Η κατάργηση των δια ζώσης ΟΣΣ μοιάζει αυθαίρετη, καταστρατηγεί την σύμβαση με την οποία δεσμευτήκαμε με το ΕΑΠ και δεν έχει καν το “αντιστάθμισμα” των μειωμένων διδάκτρων” αναφέρουν φοιτητές και προαναγγέλουν νομική προσφυγή.