Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την νύχτα από Πέμπτη 28-1-16 προς ξημερώματα Παρασκευής 29-1-16 και από ώρα 01.00 έως 05.00, λόγω εργασιών στο δίκτυο μεταφοράς νερού επί της οδού Θεοφράστου, θα υπάρχει πλημμελής υδροδότηση έως και πλήρης διακοπή νερού, στην περιοχή Ανω Μποζαιτίκων. Συνιστάται να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί για την κατανόηση των…