Διαβάστε σήμερα στην «ΠτΚ» το ένθετο «Σελίδες της Αγάπης». Το μενού επιμελείται ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και περιλαμβάνει 8 πλούσιες σελίδες με ειδήσεις, παρουσιάσεις και ρεπορτάζ από τον χώρο της Εκκλησίας και της Ελληνορθυόδοξης παράδοσης.