Κατά τη διάρκεια του πολέμου 1940-΄41 οι Αγγλοι απέστειλαν στην Ελλάδα ένα Εκστρατευτικό Σώμα. Ο όγκος των Βρετανικών στρατευμάτων και η χρονική στιγμή κατά την οποία φθάνουν στην Ελλάδα δημιουργούν έκτοτε ερωτηματικά. Η Αθηνά Κακούρη θα τοποθετήσει ολόκληρη την Αγγλική αρωγή στο πλαίσιο του Ελληνικού Αγώνα, θα εξετάσει την επίδρασή της στις εξελίξεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων και γενικώς στην έκβαση του πολέμου, και θα θέσει γενικότερα αυτό το ξεχασμένο ζήτημα, το οποίο είναι κρίσιμο για…