Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου στη συνεδρίασή του, την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 εξέδωσε όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του σώματος Νικόλαος Κωστακόπουλος, Ομόφωνο ψήφισμα για το Πανεπιστήμιο Αγρινίου ζητώντας να μην υπάρξει καμία κατάργηση – μετακίνηση πανεπιστημιακού τμήματος από το Αγρίνιο και να επανιδρυθεί το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών καθώς και να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών του.