Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες εκτιμούν ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα πρέπει να βοηθήσουν στην εξάλειψη της φτώχειας, της ανισότητας και πολλών άλλων παγκόσμιων δεινών, όπως προκύπτει σήμερα από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης, καθώς οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και η πανδημία του κορωνοϊού μειώνουν τις πιθανότητες επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.