Σημαντικό τμήμα του πληθυσμού στην Ελλάδα (17%) αντιδρά στη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους.