Η δικαστική εμπλοκή μεταξύ των εργολάβων έληξε και όλα είναι έτοιμα για να τη δημοπράτηση των παραγλαύκειων οδών.
Η δημοπράτηση αναμένεται να γίνει μέσα στο Μάρτιο και στο έργο περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση Παραγλαύκιων αρτηριών από τον Α/Κ μέχρι την Πατρών-Κλάους, η ολοκλήρωση έργων στην περιοχή του κόμβου Κ1 (Ν.Ε.Ο και Π.Ε.Ο Πατρών-Κορίνθου, κόμβος διαμάντι) και το αποχετευτικό δίκτυο οδού Αρήτης κ.λπ.
Παράλληλα, προβλέπεται και η προσωρινή σύνδεση παραλιακής Πατρών-Πύργου με τους παρόχθιους…