Δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάριο για την προσαρμογή του χώρου του πολιτισμού στα νέα δεδομένα μετά την πανδημία διοργανώνει η εταιρεία «Mosaic//Πολιτισμός και Δημιουργικότητα» την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, στις 6.