Στα ΑΕΙ υπηρετούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ). Σκοπός του πανεπιστήμιου είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του.
Διαχρονικά επιχειρήθηκαν διάφορες αλλαγές στον μεταρρυθμιστικό ν.1268/82, μέχρι και την κατάργησή του το 2011 με τον νόμο Διαμαντοπούλου…