«Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις γύρω από ένα κοινό πρόγραμμα, γύρω από κοινούς στόχους, όχι μόνο για να αποτρέψουμε την παλινόρθωση ενός επικίνδυνου μείγματος νεοφιλελεύθερων συνταγών με ακροδεξιές ιδέες και πρακτικές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά για να θεμελιώσουμε σε στέρεο έδαφος δύο πράγματα: Πρώτον την πρ…