Είναι ένας νευρώδης, αεικίνητος άνθρωπος. Είναι η επιτομή του δημότη που μετέχει στα τοπικά πράγματα. Οχι μόνο σαν θεατής, αλλά σαν ενεργό στοιχείο. Αξίζει να μελετηθεί σαν περίπτωση ενός πολίτη που ξέρει ότι η δύναμή του ως ατόμου είναι μικρή, αλλά με τον κατάλληλο συντονισμό, η σταγόνα του ενός ενώνεται με των άλλων και σχηματίζουν ένα ρεύμα ικανό να αλλάξει τα πράγματα. Ενός πολίτη που καλό είναι για κάθε δήμαρχο να τον έχει μαζί του. Γιατί αν βρεθεί απέναντι, δεν θα ησυχάσεις ποτέ μαζί…