Καταγγελία για τη διττή ιδιότητα που κατέχουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πάτρας (ΔΕΥΑΠ), οι οποίοι εκτός από συνδικαλιστές είναι και διευθυντές υπηρεσιών της επιχείρησης, έλαβε το thebest.