Η ΔΕΥΑΠ έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία το νέο αντλιοστάσιο ύδρευσης στο Δρέπανο, η λειτουργία του οποίου είναι κρίσιμη για την υδροδότηση της περιοχής, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο, το οποίο συνδέει τις δύο δεξαμενές του Δρεπάνου.
Το αντλιοστάσιο αυτό, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία με νερό της κεντρικής Δεξαμενής Ύδρευσης του Δρεπάνου, μειώνοντας τις πιθανότητες διακοπής υδροδότησης λόγω βλάβης του αντλιοστασίου που διασυνδέει τις 2 δεξαμενές. Κι αυτό, γιατί αποτελείται από δυο…