Στο νοσοκομείο του «Αγ. Ανδρέα» είχε κάνει ειδικότητα γενικής ιατρικής ο «γιατρός» – διευθυντής μονάδας του ΕΣΥ στην Σκύρο, που δεν διέθετε πτυχίο ιατρικής. Ο Ιωάννης Καστάνης ασκούσε την ιατρική, από το 1999, χωρίς να έχει κάνει τις απαιτούμενες σπουδές. Ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στους τίτλους σπουδών των δημοσίων υπαλλήλων.
Ο εν λόγω «γιατρός» είχε καταθέσει στο ΔΙΚΑΤΣΑ τίτλους σπουδών από το ιταλικό πανεπιστήμιο «La Sapienza». Με τα ίδια έγγραφα, είχε κάνει την…