Σε έκπτωση στο λογαριασμό προχωρά η ΔΕΗ για τους καταναλωτές που είναι συνεπείς στην πληρωμή των οφειλών τους. Συγκεκριμένα από την Παρασκευή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η έκπτωση της τάξης του 15% την οποία και δικαιούνται όσοι πληρώνουν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους αλλά και όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στις πληρωμές τους.
Βασική προϋπόθεση για το 15% της έκπτωσης είναι η έγκαιρη πληρωμή όλων των λογαριασμών είτε αυτοί είναι κανονικοί, είτε είναι έναντι.
Η έκπτωση δεν…