Συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του στεγάστρου στο παλιό λιμάνι της Πάτρας, στο ύψος του μώλου του Αγ.